Projekty EU

V roku 2020 - 2021 získala firma UTOPY Fashion s.r.o. podporu z Európskych štrukturálnych a investičných fondov, realizovanú skrz Operačný program Praha - pól rastu SR a čerpanú cez prvú výzvu Špecializovaných voucherov (Č CZ.07.1.02 / 0.0 / 0.0 / 16_027 / 0000607).

Pomoc bola poskytnutá firme utopí Fashion s.r.o. v rámci voucheru na kreatívne služby, ktoré sa týkajú projektov na vytvorenie nového eshope utopí vrátane jazykových mutácií pre SK, HU, RO, tvorby komunikačných a marketingových kampaní a ich trojmesačné správu, vytvorenie a zavedenie týchto kampaní v už spomínaných krajinách. Ďalej bola poskytnutá dotácia na výrobu videí a fotografií, ktoré budú použité pre propagáciu a marketingové účely firmy tak v ČR tak zahraničí.

Účelom a cieľom poskytnutej pomoci sú: navýšenie celkových príjmov firmy a zlepšenie prezentácie utopí Fashion. Očakávaným výstupom v rámci voucheru na kreatívne služby sú: vytvorenie funkčného eshope UTOPY Fashion vrátane jazykových mutácií, tvorbu komunikačných a marketingových kampaní, vytvorenie produktových a brand videí, vytvorenie produktových a lookbokových fotografií.

Projekty vytvorené v rámci Špecializovaných voucherov firmy utopí Fashion s.r.o. sú spolufinancovaný Európskou úniou.

 

  praha

 

EU