Porozprávajme sa o SOTEXE

Česká značka Utopy, je, ako jedna z mála firiem, držiteľom certifikátu SOTEX, ktorý spadá pod medzinárodnú asociáciu Ginetex. Na čo vlastne slúži a prečo ho máme?

O SOTEXE

Najskôr trochu odborne. SOTEX je spolok, kombinujúci fyzické a právnické osoby, ktoré pôsobia v oblasti textilnej, odevnej a kožiarskej výroby a v ďalších súvisiacich činnostiach na území Českej a Slovenskej republiky. Spolok tiež patrí pod Medzinárodnu asociácii pre označovanie textilu symboly ošetrovania a údržby a tiež je vlastníkom známky Zaručená kvalita. Výrobky takto označené zodpovedajú platným právnym aj technickým predpisom a sú zdravotne nezávadné. Symboly údržby podliehajú ochrane vychádzajúce z medzinárodnej registrácie ochrannej známky č. 849 319 a 849 320, ktorá je v Českej republike zaisťovaná Úrad pre priemyselné vlastníctvo.

Štúdia ukazuje, že 70% Európanov dodržiava inštrukcie pre správnu údržbu textilu vo forme symbolov údržby.

Čo teda presne znamená byť držiteľom certifikátu SOTEX?

Keď sa firma zaradí do spolku SOTEX, získava tým právo používať licencované symboly údržby. Ich umiestnenie na textil pomáha používateľom lepšie sa orientovať v starostlivosti o zakúpené odevy a zamedziť tak nechcenému poškodeniu produktov. V súčasnej dobe je vzhľad a poradie symbolov používaných pre značenie nasledujúce:

sotex

A pretože my v Utopy pre vás chceme to najlepšie, vzdali sme sa všitých etikiet a symboly s menovkami tlačíme rovno na látku, aby sme vám zaistili úplné pohodlie. Teraz už viete, čo to ten SOTEX vlastne je a kde ho môžete na našich produktoch nájsť.